Руйнування гірських порід вибухом / Разрушение горных пород взрывом

Автор(ы):Кононенко М.Н., Симанович Г.А., Хоменко О.Е.
Издание:НГУ, Днепропетровск, 2014 г., 207 стр., УДК: 622, ISBN: 235
Язык(и)Украинский
Руйнування гірських порід вибухом /  Разрушение горных пород взрывом

Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Руйнування гірських порід вибухом», «Спорудження гірничих виробок», «Технологія та безпека виконання вибухових робіт», «Особливості буропідривних робіт при розробці рудних родовищ».

Розглянуто термодинаміку вибуху, оцінку підривних властивостей, початковий імпульс та чутливість вибухових речовин. Наведено рецептурний складвибухових речовин та засоби висадження зарядів. Запропоновано розрахунки параметрів буропідривних робіт при проведенні гірничих виробок і видобування корисних копалин.

Підготовлений фахівець з гірництва володітиме теорією вибуху і рецептурою приготування вибухових речовин, добором засобів висадження зарядів, вмінням складати паспорти буропідривних робіт та проектувати параметри масових вибухів в умовах гірничого виробництва.

Рекомендовано для студентів, науково-педагогічних та науково-технічних працівників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також для інженерно-технічних працівників гірничих підприємств.

Скачать
Внимание! Если Вы хотите поделиться с кем-то материалом c этой страницы, используйте вот эту ссылку:
http://local.www.geokniga.org/books/18836
Прямые ссылки на файлы работать не будут!
1074.11