Том 9
Редактор(ы):Бондарчук В.Г., Сябряй В.Т.
Издание:Издательство Академии наук Украинской ССР, Киев, 1963 г., 319 стр.
Язык(и)Украинский
Стратиграфія УРСР. Том IX. Палеоген

В книзі викладені основні відомості з стратиграфії відкладів палеогенової системи на території України. Розчленування палеогенозих відкладів проведено по окремих геологоструктурних регіонах з урахуванням нових палеонтологічних і палеоботанічних даних. Окремі розділи присвячені характеристиці континентальних відкладів, поширенню корисних копалин та кореляції палеогенових відкладів. Крім того, дається детальний список літератури.

Робота розрахована на широке коло геологів, які провадять розшуки і розвідку корисних копалин в палеогенових і суміжних з ними відкладах,

а також на викладачів і студентів учбових закладів геолого-географічного профілю.

ТематикаСтратиграфия
Том 10
Редактор(ы):Бондарчук В.Г., Дiдковский В.Я., Кулiченко В.Г.
Издание:Издательство "Наукова Думка", Киев, 1975 г., 271 стр., УДК: 551.782.477
Язык(и)Украинский
Стратиграфія УРСР. Том X. Неоген

У книзі наведено основні відомості з стратиграфії неогенових відкладів, поширених на території України. Детальну стратифікацію неогенових утворень подано за регіональним принципом. Значну увагу приділено сучасному стану питання про стратиграфічне розчленування неогену Парате-тнеу. Окремі розділи присвячено історії геологічного розвитку території УРСР в неогеновий час та корисним копалинам, пов'язаним з неогеновими породами.

Розрахована  на  геологів,  що вивчають неогенові відклади  України

та суміжних територій.

ТематикаСтратиграфия
Том 7
Редактор(ы):Бондарчук В.Г., Ямниченко I.М.
Издание:Издательство "Наукова Думка", Киев, 1969 г., 218 стр., УДК: 551.79
Язык(и)Русский
Стратиграфія УРСР. Том VII. Юра

В книзі розглядаються питання детальної стратиграфії юрських відкладів, поширених на території УРСР. Коротко висвітлюється історія їх вивчення, стратиграфічне зіставлення по всіх регіонах, де вони поширені, історія формування і корисні копалини, пов'язані з ними на Україні. В книзі використані та узагальнені всі найновіші дані з стратиграфії юрських відкладів УРСР.

Розрахована на геологів, що провадять на Україні геолого-зйомочні, розшукові та розвідувальні роботи на корисні копалини, а також на викладачів і студентів вузів, геологів-науковців, що виконують тематичні роботи.


ТематикаСтратиграфия
Том 8
Редактор(ы):Бондарчук В.Г., Каптаренко-Черноусова О.К.
Издание:Издательство "Наукова Думка", Киев, 1971 г., 320 стр., УДК: 551.79
Язык(и)Украинский
Стратиграфія УРСР. Том VIII. Крейда

У монографії зведені найновіші дані з стратиграфії нижньо- і верхньо-крейдових відкладів України. Матеріал систематизований згідно з районуванням, визначеним на тектонічній карті України 1959 р. Для двох відмінних за умовами формування відкладів платфррменої і геосинклінальної областей виділено сім районів: окраїни Донбасу, Дніпровсько-Донецька западина, Волино-Подільський схил Руської платформи, Український щит, Українське Причорномор'я, Крим і Карпати.

Для кожного з районів подається історія вивчення відкладів, стратиграфія, фації, палеогеографія, кореляція з суміжними площами, корисні копалини. Текст ілюструється стратиграфічними схемами, геологічними розрізами, фотографіями відслонень. Вперше наводиться поярусне стратиграфічне розчленування нижньокрейдових відкладів платформеної частини республіки.

Може бути широко використана геологічними науково-дослідними, виробничими організаціями, а також студентами вузів.

ТематикаСтратиграфия
Ленты новостей
2222.51