Автор(ы):Bleahu M., Radulescu D.
Издание:Comitetul de stat al geologiei Institul Geologic, Bucuresti, 1968 г.
Язык(и)Румынский
Автор(ы):Bleahu M., Radulescu D.
Издание:Comitetul de stat al geologiei Institul Geologic, Bucuresti, 1968 г., 19 стр.
Язык(и)Румынский
Объяснительная записка к листам геологических карт масштаба 1:200000 республики Румыния (Nota introductiva)

 

De la primele realizări de ansamblu ale cartografiei geologice în România şi pînă la apariţia hărţii de faţă s-au scurs aproape 8 decenii. In acest răstimp cunoaşterea geologică a teritoriului ţării a înregistrat o creştere permanentă — pe care hărţile geologice au reflectat-o în mod foarte fidel; harta geologică la scara 1:200.000 marchează aproximativ „mo-mentul 1965" în această evoluţie.

Primele  hărţi  geologice   ale  ţării,   la   scări   foarte  mici,au fost realizate pe baza cunoştinţelor unor singure persoane sau unor grupe mici de persoane, fără executarea unor lucrări special orientate pentru obţinerea lor. Prima hartă care este rezultatul unei activităţi largi de cartare sistematică este cea editată de Institutul Geologic la scara 1:1.500.000 în anul 1927;cu toate acestea, din cauza cunoaşterii incomplete şi neomogene a întregului teritoriu al ţării ea poate fi, într-o oarecare măsură, asemănată hărţilor anterioare în ceea ce priveşte sursele de informare.

Источник:http://geo-spatial.org/download/harta-geologica-a-romaniei-scara-1-200-000
Ленты новостей
1305.25