Издание:2010 г., 63 стр.
Язык(и)Английский
NI 43-101 Technical Report. Jadar West Lithium-Boron Project, Serbia / NI 43-101 Технический отчет. Литий-боровый проект Йадар Вест, Сербия

The Jadar West Project is located approximately 2 km east of the township of Loznica, and about 120 km southwest of Belgrade.

Major national highways pass through Loznica. A network of paved and gravel roads transects the Project, and provides reasonable year-round access.

ТематикаПолезные ископаемые
МеткиNI 43-101, Бор, Йадар Вест, Литий, Отчет, Сербия
Автор(ы):Сучић С.З.
Издание:1953 г., 60 стр.
Язык(и)Сербский
Прилог за познаванье геолошког састава планине Озрена и Девице (Источна Србиjа) / Приложение к знаниям геологического состава горы Озрена и Дева (Восточная Сербия)

Озрен и Девица са подножјима у географском погледу чине само један део у дугачком низу кречњачких планина Источне Србије правца пружања скоро ССЗ—ЈЈИ, којепоВ. Петковићу леже у оквиру навлаке Ртња и Кучаја. Оне се са севера граниче Сокобањском котлином, са истока долином Ј. Мораве, са југа Сврљишком котлином, а на истоку се поВ. Петковићу везују са Тресибабом од које су идзвојене Сврљишким Тимоком, а са којом чине геолошку и тектонску целину.
Овако посматране, Озрен и Девица претстављају велики кречњачки масив чија дужина на линији Ресник—Рудник Тресибаба износи 30 км, а ширина на линији Читлук—Лалинац око 20 км. Дужа оса овог масива, приближно правоугаоног облика, је углавном исток—запад. <...>

ТематикаРегиональная геология
Редактор(ы):Димитриевич М.Д.
Издание:The Gerbian Ministry of Natural Resources and Enviroment Protiction, Белград, 2002 г., 76 стр.
Язык(и)Английский, Сербский
Геологический атлас Сербии. Масштаб 1:2000000
ТематикаРегиональная геология
Ленты новостей
2357.95