Автор(ы):Веклич Ю.М.
Издание:УкрДРГI, Киев, 2018 г., 254 стр., УДК: [551.311.3+551.435.74]:[537.2+551.594]+550.34.01:[551.7/8+551.2:551.59], ISBN: 978-966-7896-80-5
Язык(и)Украинский
Геоеоловий морфолітогенез та методологічні аспекти його дослідження / Геоэоловый морфолитогенез и методологические аспекты его исследования

Монографія складається з двох частин. У першій частині розкривається новий погляд на формування четвертинного покриву в Україні та загалом (переважно субаеральних фацій), а також на походження лесу. Обґрунтовано існування недослідженого дотепер геоеолового (афляційно-дефляційного) чинника, який полягає у властивості різних ділянок земної поверхні або притягувати, або відштовхувати атмосферний пил. Наочним прикладом території з переважанням осідання-акумуляції пилу впродовж плейстоцену є території з лесово-ґрунтовим покривом центральних і південних регіонів України, тоді як на півночі (на Поліссі) під час квартеру переважали умови винесення (дефляції) з поверхні пилуватих часток. Розкрито просторові й часові закономірності змін цього чинника.

ТематикаЛитология, Геоморфология
Автор(ы):Андреева С.М., Архипов С.А., Волков И.А., Гравис Г.Ф., Земцов А.А., Ивановский Л.Н., Исаева Л.Л., Коржуев С.С., Кулаков А.П., Мизеров Б.В., Суходровский В.Л., Троицкий С.Л., Файнер Ю.Б.
Редактор(ы):Адаменко О.М., Архипов С.А., Николаев В.А., Флоренсов Н.А., Худяков Г.И.
Издание:Наука, Москва, 1976 г., 435 стр., УДК: 551.4
Язык(и)Русский
Проблемы экзогенного рельефообразования. Книга 1. Рельеф ледниковый, криогенный, эоловый, карстовый и морских побережий

В книге на примере Сибири и Дальнего Востока рассмотрены основные проблемы экзогенного рельефообразования. Анализируется роль покровных и горных оледенений в формировании рельефа. Исследуются основные закономерности мерзлотного, эолового и карстового морфогенеза и их палеогеографические аспекты. Приводится сводка и анализ данных по колебаниям уровня океана и их роли в формировании рельефа побережий сибирских и дальневосточных морей

Ленты новостей
2223