Геология и геоморфология. Конспект лекций

Автор(ы):Ковальчук М.С., Юдина Н.С.
Издание:Киев, 2004 г., 136 стр., УДК: 551.4 (042.4)
Язык(и)Русский
Геология и геоморфология. Конспект лекций

Подано основні відомості та поняття з геології, геоморфології, геохронології, мінералогії, петрографії, ґрунтознавства, гідрогеології, основні методи і прийоми побудови геологічних, геоморфологічних карт, геологічних розрізів, колонок відповідно до навчальних програм.
Для    студентів    спеціальностей    7.070904 "Землевпорядкування    та    кадастр",    7.070908 "Геоінформаційні системи і технології" та «Геологія з основами геоморфології» для студентів спеціальності 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища".

ТематикаГеоморфология, Общая геология
Скачать
Внимание! Если Вы хотите поделиться с кем-то материалом c этой страницы, используйте вот эту ссылку:
https://www.geokniga.org/books/30541
Прямые ссылки на файлы работать не будут!
1624.94